.::فرودگاه بين المللي قشم::.
 
   اخبار فرودگاه                                                                                                                                                                                                                                             
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 04/02/95

> با دستور مهندس شمس نژاد مدیر عامل فرودگاه و پیگیری های شبانه روزی سرپرست و نیروهای واحد نقلیه فرودگاه خودرو جاروب بعد از سال‌ها غیر عملیاتی بودن بدلیل

با دستور مهندس شمس نژاد مدیر عامل فرودگاه و پیگیری های شبانه روزی سرپرست و نیروهای واحد نقلیه فرودگاه خودرو جاروب تعمیر و باز سازی شد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 04/02/95

> نصب تابلوهای اطلاع رسانی

به منظور افزايش سطح كيفيت خدمات و رفاه حال مسافرین در فرودگاه بين المللي قشم تابلوهاي اطلاع رساني مطابق با استاندارد هاي فرودگاهي دنيا نصب شد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 04/02/95

> بیش از 11 هزار و 800 گردشگر از طریق هوا وارد جزیره قشم شدند

مدیرعامل فرودگاه بین المللی قشم گفت: از آغاز تعطیلات پایان سال (26 اسفند 94 تا پنجمین روز فروردین 95) تعداد 11 هزار و 806 گردشگر از طریق پرواز وارد جزیره قشم شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 44 درصد رشد داشته است.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 05/12/94

> راه اندازی تسمه نقاله بار جديد در سالن فرودگاه فرودگاه بين المللي قشم

مدير عامل فرودگاه بين المللي قشم اعلام کرد: تسمه نقاله بار جديد در سالن فرودگاه نصب و راه اندازي گرديد .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 25/11/94

> آگهـي دعـوت بـه مزايده عمـومي مرحله اول

مزایده امتياز انتفاع بسته بندي بار مسافرين پروازهاي خروجي داخلي و خارجي فرودگاه بین المللی قشم

آرشيو خبر

  تلفن‌های پاسخگو         
  اشیاء ممنوعه      
  گزارش مخاطرات فرودگاهی      

دسترسی به فرودگاه
حمل و نقل عمومی
کروکی و نقشه

  شعبات بانک‌ها
  دستگاه‌های خودپرداز   

  رستوران‌ها      
  دانستنیهای مسافرتاريخ بروز رساني : جمعه 04/02/94 ساعت 21:17

Copyright ® 2008 Hatam.co.ir