مقاصد فرودگاه بین المللی قشم

naderiair.ir

لطفا جهت رزرو بلیط بر روی لوگو‌ی شرکت هواپیمایی مورد نظر کلیک فرمایید

ایران ایر

ماهان ایر

قشم ایر

معراج

زاگرس ایر

گالری

مناسبات
7پرواز

آدرس:
استان هرمزگان ، جزیره قشم ، فرودگاه بین المللی قشم

تلفن:
سامانه 199
تلفن گویای فرودگاه :
35335000-5004 076
داخلی فرودگاه _ ارتباط :
35335005 076
ایمیل:
info@QeshmAirport.ir