.::فرودگاه بين المللي قشم::.
 
   اخبار فرودگاه                                                                                                                                                                                                                                             
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 02/07/95

> اسامی مصاحبه شوندگان استخدامی فرودگاه بین المللی قشم

زمان و اسامی مصاحبه شوندگان استخدامی فرودگاه بین المللی قشم اعلام شد.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 24/06/95

> جلسه هماهنگی شرایط اضطراری فرودگاه

در مورخه ۱۳۹۵/۶/۲۴ جلسه هماهنگی اجرای طرح اضطراری فرودگاه بین المللی قشم در فرودگاه بین المللی قشم

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 24/06/95

> ایجاد هماهنگی و اشتراک نظر مدیر عامل محترم فرودگاه بین المللی قشم

جلسه ایجاد هماهنگی و اشتراک نظر مدیر عامل محترم فرودگاه بین المللی قشم و مسئولین بخشهای مختلف مجموعه فرودگاه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 18/06/95

> گزارش تصویری بازدید مهندس اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور رییس جمهور از طرح توسعه ای فرودگاه بین المللی قشم.

سالن ترانزیت فرودگاه بین المللی قشم با 3800 متر مربع مساحت و 53 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

تاریخ : 25/05/95

> اولین پرواز سنگین خارجی کارگو در فرودگاه بین المللی قشم

هواپیمای سنگین بوئینگ B737/400F شرکت هواپیمایی اتران روسیه در فرودگاه بین المللی قشم حاوی 12 تن بچه ماهی به زمین نشست.

آرشيو خبر

  تلفن‌های پاسخگو         
  اشیاء ممنوعه      
  گزارش مخاطرات فرودگاهی      

دسترسی به فرودگاه
حمل و نقل عمومی
کروکی و نقشه

  شعبات بانک‌ها
  دستگاه‌های خودپرداز   

  رستوران‌ها      
  دانستنیهای مسافرتاريخ بروز رساني : جمعه 04/02/94 ساعت 21:17

Copyright ® 2008 Hatam.co.ir