اشیاء ممنوعه

قابل توجه مسافرین محترم

بمنظور تأمین امنیت پروازها و رفاه آسایش مسافرین محترم، انتقال اشیاء ذیل به داخل هواپیما ممنوع میباشد. لذا جهت تسریع در امر بازرسی اقلام مذکور را به قسمت بار و یا اشیاء ممنوعه تحویل نمائید.

انواع سلاح گرم
شامل : سلاحهای نظامی – تفنگهای شکاری – ساچمه زن
تذکر : (سلاحهای اسباب بازی که شباهت زیاد به سلاحهای حقیقی دارند را نیز شامل میگردد)
انواع سلاح سرد
شامل : شمشیر – دشنه – کارد سنگری – انواع چاقو – تیغ موکت بری – تیغ جراحی – قیچی – پنچه بوکس و سایر اشیاء مشابه
انواع مهمات
شامل : فشنگها – نارنجکها – موارد منفجره از قبیل تی ان تی – سی ۴ – دینامیت – چاشنیهای انفجاری موارد محروقه – آتش زا باروتی انفجاری
انواع اسپری ها
شامل : گاز اشک آور – فلفلی – سمی و بی حس کننده
مواد سریع الاشتعال
شامل : بنزین – کپسولهای گاز مایع