توصیه های بهداشتی

الف ) اقدامات قبل از خروج از کشور :
۱٫ شرکت کلیه عوامل کاروان و زائرین در جلسه آموزشی پایگاه مراقبت بهداشت مرزی.
۲٫ انجام واکسیناسیون تمامی زائرین و عوامل محترم کاروان ها و دریافت کارت واکسن.
۳٫ به همراه داشتن وسایل شخصی ضروری از جمله داروهایی که بطور روزانه توسط زائرین مصرف می شود.

ب ) اقدامات در طول سفر :
۱٫ برگزاری کلاسهای آموزشی و بازآموزشی توسط عوامل کاروان و رابطین بهداشتی.
۲٫ رعایت بهداشت فردی و جدی گرفتن بیمار توسط زائرین در طول سفر.

ج ) اقدامات در هنگام ورود به کشور و بعد از آن :
۱٫ رعایت بهداشت فردی در رابطه با مستقبلین و خانواده.
۲٫ مراجعه به پزشک مستقر در سالن ورودی فرودگاه در صورت داشتن علائم بیماری.
۳٫ مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی تا دو هفته بعد از ورود به کشور در صورت داشتن علائم بیماری.

توصیه می گردد در طی این مدت موارد احتیاطی ذیل را رعایت نمائید :
۱٫ پوشاندن دهان و بینی با دستمال ( ترجیحاً دستمال کاغذی ) در هنگام عطسه زدن و سرفه کردن.
۲٫ دفع بهداشتی دستمال های استفاده شده در ظروف زباله درب دار.
۳٫ استفاده از ماسک طبی در هنگام ابتلا به بیماری تنفسی حاد توسط فرد بیمار.
۴٫ شستشوی مکرر دستها با آب و صابون به دلیل آلوده شدن دستها با ترشحات تنفسی آلوده.
۵٫ در هنگام بیماری از درآغوش گرفتن ، دست دادن و روبوسی کردن خودداری کنید.
۶٫ رعایت حداقل یک متر فاصله از دیگران در هنگام ابتلا به بیماری تنفسی.
۷٫ استفاده شخصی از وسایل بهداشت فردی.