خط مشی کیفیت

فرودگاه بین المللی قشم در استان هرمزگان واقع گردیده است . این فرودگاه با قدمتی بیش از ۴۳ سال و با توجه به جاذبه های گردشگری استان و  همجواری با مناطق آزاد نقش مهمی در ارتباطات اقتصادی ، توریستی ،‌اجتماعی و … دارد. فرودگاه بین المللیقشم در اجرای فرآیندهای کاری خود و تامین رضایت مشتریان در چارچوب سیاستهای شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور و بمنظور دستیابی به اهداف تعیین شده، با برقراری استاندارد سیستم مدیریت کیفیـــت ۲۰۰۸:ISO9001 متعهد می گردد که در راستای اجرای تعهدات و کسب رضایت مشتریان و بهبود مستمر کیفیت فرآیندهای کاری گام بردارد.

چشم انداز :

فرودگاه بین المللیقشم یک واحد سازمانی ارائه دهنده خدمات هوانوردی و فرودگاهی است که پاسخگوی نیازهای صنعت حمل و نقل هوایی استان و خدمات به مشتریان، ذینفعان و بهره برداران خود، ‌در راستای تکریم ارباب رجوع و رسیدن به اهداف و آرمانهای تبیین شده شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور خواهد بود.

ماموریت :

ماموریت ما ارائه خدمات ایمن، منظم، راحت و با کیفیت مطلوب و مستمر در حوزه های عملیات هوانوردی و خدمات فرودگاهی به مشتریان، ذینفعان و بهره برداران می باشد و رضایت آنان مهم ترین هدف ماست. ما معتقدیم استفاده از فناوری روز و منابع انسانی کارآمد، خلاق و وظیفه مدار، زمینه ساز خدمات مطمئن و فضای صمیمی و مناسب برای مشتریان و کارکنان می گردد.

ارزشهای سازمانی

– رضایت و اطمینان مشتری از خدمات قابل ارائه

– افزایش فرهنگ ایمنی

– رعایت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، سازمان هواپیمایی کشوری و  ICAO

– آموزش و توانمندسازی پرسنل

– بهبود مستمر کیفیت در سیستم، فرآیند و محصول

– بهبود، توسعه و به روزآوری زیرساختها (سخت افزار و نرم افزار)

– ارائه بموقع خدمات با کیفیت مطلوب

اهداف

۱٫ افزایش ضریب ایمنی پرواز و خدمات فرودگاهی؛

۲٫ افزایش رضایتمندی مسافرین، مشتریان و ذینفعان فرودگاه در جهت سود آوری آن؛

۳٫ افزایش تعامل و ارتباط و همکاری بین تمامی ارگانهای مستقر در فرودگاه به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشتریان؛‌

۴٫ ارتقاء توان علمی و عملی نیروهای ستادی و عملیاتی فرودگاه؛

 مدیریت فرودگاه بین المللیقشم، اعتقاد دارد تنها با تعامل، همدلی، ‌همکاری و مشارکت تمامی کارکنان و ارگانهای ذیمدخل فرودگاهی در اجرای هرچه بهتر و موثرتر سیستم مدیریت کیفیت، اهداف سازمانی محقق خواهد شد. لذا مصصم است جهت درک صحیح، بکارگیری و حفظ مستمر اهداف این خط مشی، توسط تمامی کارکنان، تلاشهای لازم بکار گرفته شود تا در این راستا مسئولیت نظارت بر استقرار، حسن اجراء و پشتیبانی از این خط مشی را به نماینده مدیریت در سیستم کیفیت محول نماید.

همچنین از تمامی مسئولین و همکاران انتظار دارد با شناخت دقیق مسئولیتها و اختیارات خود و استفاده صحیح از مستندات سیستم کیفیت و برنامه ریزی در جهت دستیابی به اهداف، ایشان را در انجام این مهم یاری نمایند.