معرفی مدیرکل، معاونین و مدیران

مدیر کل فرودگاه بین المللی قشممتولد سال : ۱۳۴۹/۰۵/۰۱

تحصیلات : دکتراي مديريت بازاريابي
تلفن داخلي : 101
شماره تلفن مستقیم : 07635335010
فکس : 07635335020
پست الکترونيکي : rajabi.geshmairport@gmail.com